Priser

Vielse og bryllup

Alt. 1) Seremoni

  • Én fiolinist: Kr 2.500 ekskl. reiseutgifter dersom vielsen foregår i Bergen og omegn.
  • Ved ønske om strykeduo, stryketrio eller strykekvartett øker prisen med kr 2.500 for hver musiker.
  • Antall musikkstykker/sanger som spilles har ikke noe å si for prisen (tre stykker i tillegg til eventuelle salmer, er ikke uvanlig).
  • Ved behov for nye musikkarrangementer som krever ekstraarbeid, legges det til kr 500.

Alt. 2) Mottakelse, middag og fest

  • Kr 2.500 per innleide musiker, ved spilling opptil to timer (gjelder Bergen og omegn).
  • Er det ønske om at vi spiller lenger enn dette, legges det til kr 500 per musiker for hver påbegynte time.

Alt. 3) Seremoni, mottakelse, middag og fest

  • Pakkeløsning på kr 3.500 per musiker, så lenge total spilletid ikke overskrider 3 timer.

Begravelser og bisettelser

  • Én fiolinist: kr 2.500 ekskl. reiseutgifter, dersom seremonien foregår i Bergen og omegn.
  • Ved ønske om stryketrio eller strykekvartett, øker prisen med kr 2.500 for hver innleide musiker.

Andre oppdrag

  • Avtales i forhold til oppdragets art og størrelse. Ta kontakt for tilbud.

Prisene er veiledende.